Utbildning & Konferens

SHF verkar för att utbilda läkare och sjuksköterskor för att evidensbaserad kardiologi kan översättas till klinisk praxis.

Aktuella kurser 2022

Interventionell Kardiologi (ST-kurs)

SHF bjuder in till ST-kurs interventionell kirurgi. Grunder till koronarangiografi, PCI, TAVI, mitralisklaffintervention, förmaksplugg, högerkateterisering, perikardpunktion och akut pacemakerinläggning för ST-läkare inom kardiologi, internmedicin, anestesi och intensivvård, akutsjukvård och thoraxkirurgi Kursen är tänkt som en del av ST-grundutbildningen för alla ST kardiologi, dvs inte bara för de som vill bli interventionister.

Mål: Kardiologi: Delmål STb2, STc1*, STc3 och STc14. Internmedicin: Delmål STb2, STc3

Ekokardiografi - Grundkurs

SHF bjuder in till ST-kurs i ekokardiografi. Kursen är tänkt som en del av ST-grundutbildningen för alla ST-läkare i kardiologi, samt ST-läkare och specialister i akutmedicin och internmedicin.

Randomiserade Kliniska Prövningar

SHF bjuder in alla kliniska forskare till denna 2-dagars kurs i kliniska prövningar, med fokus på teori, praktik och genomförande av randomiserade kontrollerade kliniska prövningar.

Registrera dig

Partners

abbott-laboratories_416x416
St._Jude_Medical_Logo
download