Utbildning & Konferens

SHF verkar för att utbilda läkare och sjuksköterskor för att evidensbaserad kardiologi kan översättas till klinisk praxis.

Aktuella kurser 2022

Interventionell Kardiologi (ST-kurs)

Sahlgrenska Universitetssjukhusets PCI-grupp bjuder in till ST-kurs interventionell kirurgi. Grunder till koronarangiografi, PCI, TAVI, mitralisklaffintervention, förmaksplugg, högerkateterisering, perikardpunktion och akut pacemakerinläggning för ST-läkare inom kardiologi, internmedicin, anestesi och intensivvård, akutsjukvård och thoraxkirurgi Kursen är tänkt som en del av ST-grundutbildningen för alla ST kardiologi, dvs inte bara för de som vill bli interventionister.

Mål
Kardiologi: Delmål STb2, STc1*, STc3 och STc14
Internmedicin: Delmål STb2, STc3

Ekokardiografi - Grundkurs

Sahlgrenska Universitetssjukhusets PCI-grupp bjuder in till ST-kurs interventionell kirurgi. Grunder till koronarangiografi, PCI, TAVI, mitralisklaffintervention, förmaksplugg, högerkateterisering, perikardpunktion och akut pacemakerinläggning för ST-läkare inom kardiologi, internmedicin, anestesi och intensivvård, akutsjukvård och thoraxkirurgi Kursen är tänkt som en del av ST-grundutbildningen för alla ST kardiologi, dvs inte bara för de som vill bli interventionister.

Mål
Kardiologi: Delmål STb2, STc1*, STc3 och STc14
Internmedicin: Delmål STb2, STc3

Randomiserade Kliniska Prövningar

Sahlgrenska Universitetssjukhusets PCI-grupp bjuder in till ST-kurs interventionell kirurgi. Grunder till koronarangiografi, PCI, TAVI, mitralisklaffintervention, förmaksplugg, högerkateterisering, perikardpunktion och akut pacemakerinläggning för ST-läkare inom kardiologi, internmedicin, anestesi och intensivvård, akutsjukvård och thoraxkirurgi Kursen är tänkt som en del av ST-grundutbildningen för alla ST kardiologi, dvs inte bara för de som vill bli interventionister.

Mål
Kardiologi: Delmål STb2, STc1*, STc3 och STc14
Internmedicin: Delmål STb2, STc3

Registrera dig

Partners